• Groep of online only?

  Of je deelneemt aan de groep of dat je de training alleen online volgt is helemaal aan jou. Wij geloven dat beide vormen supereffectief zijn. Wel is het onze klinische ervaring dat deelname aan een therapiegroep de effectiviteit meer dan verdubbelt. In een groep ervaar je je valkuilen meer, leer je van anderen en onthoud je meer. Bovendien zijn onze groepen hartstikke leuk! Want ACT is ook een beetje met een knipoog kijken naar je eigen gekke brein met al z'n beperkende gedachten. Dus bij twijfel: kies voor de groepsvariant!

 • Is zes keer niet te weinig?

  Wij hebben er bewust voor gekozen om onze trainingen zijn kort maar krachtig te houden. Door de hoge intensiteit is het leereffect optimaal. Wij verwachten van onze deelnemers hun volledige inzet gedurende de zes weken dat het programma duurt. Na onze training heb je je ACT dusdanig eigen gemaakt dat je het vanzelf zult toepassen in je leven.

 • Maar het leven is toch niet altijd Fabulous?

  Als je dit denkt, dan heb jij ACT helemaal begrepen! Fabulous Life moet je met een dikke knipoog lezen.

 • Wat is een BIG-registratie?

  BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

 • Wat is de wetenschappelijke theorie achter ACT?

  ACT is gebaseerd op de Relational Frame Theory (RFT). Dit is een vrij taai theoretisch model. Heel simpel samengevat stelt RFT dat wij als mensen de enige diersoort zijn die met taal indirect verbanden kunnen leggen. Heel handig, want zo kunnen we vanalles 'weten' zonder het zelf ervaren te hebben. Bijvoorbeeld: Jan is groter dan Kees. En Kees is groter dan Piet. Wij weten dan dat Jan groter is dan Piet, zonder dat we Jan en Piet hoeven te zien. De valkuil is echter dat we hiermee ook allerlei angsten en concepten over onszelf kunnen ontwikkelen die ons in de weg zitten. ACT stelt dat een gedachte slechts een gedachte is. Deze kan waar zijn of niet. Dat maakt niet uit. Taal kan ons hoe dan ook in de weg zitten. Wanneer dat gebeurt gaan we 'lijden'. ACT maakt een verschilt tussen pijn en lijden. Pijn is onvermijdelijk, aan het lijden kun je wat doen (bijv. mindfulness, een onderdeel van ACT).